ledebeek verbindt

De Ledebeek wordt vernieuwd

De komende jaren wordt de Ledebeek helemaal opnieuw aangelegd. Van een vrij saaie beek wordt het een levendige beek die niet alleen meer water kan bergen, maar die ook ecologisch waardevol is en waaraan het fijn wonen en goed ondernemen is. We streven met de beek naar een evenwicht tussen goed waterbeheer, natuur, ondernemen en samenleven.
De werken vatten aan op 2 oktober 2023 en zullen ruim een jaar in beslag nemen.
Meer over het waarom van de heraanleg kan je ook lezen op de  website van de VMM, de Vlaamse Milieumaatschappij die de Ledebeek beheert.

Vernieuwen en beheren doen we samen

Navicula, de firma Cocquyt en Antea vormen een consortium gevormd van die de vernieuwing gaan uitvoeren. Dat gaat echter anders gebeuren dan wat we gewoon zijn. Iedereen, alle omwonenden, ondernemers, verenigingen, scholen… kunnen en mogen namelijk meedoen, meepraten, meedenken, meebeheren, meebesturen.

De eerste stappen hiervoor zijn al gezet door het gesprek aan te gaan met aanwonenden en betrokken ondernemers. Sterker nog, het ontwerp is van een aanwonende ondernemer (Navicula) en de werken worden uitgevoerd door de firma Cocquyt, een bedrijf uit Lochristi-Beervelde dat letterlijk aan de oevers van de Ledebeek is gevestigd.

Via deze website nodigt het consortium iedereen die zich betrokken voelt en/of op de hoogte wil blijven en/of wil meedoen uit om zich te registeren.

OK, registeren. En dan?

Ledebeek verbindt zal de komende jaren uitgroeien tot een platform die naast de website en communicatie ook het gezamenlijk toezicht en beheer gaat organiseren. Hoe dat precies gaat is nog niet bekend. Ook dat doen we samen, in cocreatie tussen onder andere waterbeheerders, aanwonenden, ondernemers en natuurliefhebbers. Drie dingen zijn al wel bekend:

  • Alle communicatie verloopt via deze website en email/sociale media. Ook updates over de aanleg zullen via deze site worden gedeeld. Op die manier komt alles tegelijk en transparant voor iedereen beschikbaar.
  • Er komt een Vertelkamer Ledebeek waar iedereen zijn of haar ervaringen, observaties, belevenissen, gebeurtenissen en vaststellingen kwijt kan.
  • Er komen 2x per jaar werkbijeenkomsten (of vaker als dat nodig blijkt) om op basis van de via de vertelkamer gedeelde ervaringen samen te bezien hoe het gaat en of er actie nodig is.

Iedereen die zich registreert wordt automatisch lid van het zogenaamde Vertel- en observatie-netwerk Ledebeek. Zij ontvangen de nieuwsbrieven en ook regelmatig uitnodigingen om ervaringen en observaties te delen.